یدالله احراری

دکتر یدالله احراری

تخصص : طب مکمل

www.tebkolnegar.ir

آدرس : مشهد قاسم آباد -بلوار شاهد تقاطع فلاحی داخل بوستان پرستو پلاک 437

دانلود اپلیکیشن مشاهده وبسایت

عنوان مقاله :تعریف طب سنتی

    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
  • |
  • بخش : طب مکمل
تعریف طب سنتی

در سال 1978 سازمان بهداشت جهاني بيانيه اي در زمينه توسعه طب سنتي منتشر نمود.در بيانيه مزبور طب سنتي بطور خلاصه اينگونه تعريف شده است:

*مجموعه تمامي علوم نظري و عملي که در تشخيص طبي، پيشگيري و درمان بيماري هاي جسمي، ذهني يا نابهنجاري هاياجتماعي به کار مي رود و به صورت گفتاري يا نوشتاري از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته باشد. *

در سال 2002 ميلادي سازمان بهداشت جهاني طب سنتي را با جزئيات بيشتري اينگونه تعريف نموده است:

*طب سنتي واژه اي کلي است که هم به سيستم هاي طب سنتي مانند طب سنتي چين ، آيوروداي هند و طب يوناني-عربي و هم به اشکال مختلف طب بومي اطلاق مي گردد.درمان هاي طب سنتي شامل دارو درمان( استفاده از گياهان دارويي، اجزاء حيواني و معدني) و روشهاي غير دارويي (مانند طب سوزني، ماساژ و درمان هاي روحي و رواني) مي باشد.

در کشورهايي که سيستم خدمات پزشکي در آنها بر پايه طب مدرن استوار است، به جاي طب سنتي اغلب از واژه طب مکمل و طب جايگزين يا طب غير متعارف استفاده مي شود. *طب سنتي ايرا نطب سنتي ايران، يک مکتب طبي کامل و پويا است که جهان را به عنوان نظام احسن و آفريده خالق عليم و حکيم مي نگرد و پزشک را از بابت تسلط و احاطه او به علوم مختلف و درک صحيح او از جهان هستي حکيم ناميده است.

ريشه هاي مکتب طب سنتي ايران به بيش از 3000 سال قبل مي رسد، طبق نقل سيريل الگود مورخ پزشکي * قبل از طب يوناني وجود داشته است و ايرانيان اصول آن چيزي را که طب يوناني ناميده شده، به يونانيان تعليم دادند و در ايران قديم وضعيت طب پيشرفته تر از آشور بود* ستارگان طب سنتي ايران مانند ابن سينا، رازي، علي بن عباس اهوازي، ابن ابيالصادق نيشابوري، سيد اسماعيل جرجاني و عماد الدين محمود شيرازي حدود هشت قرن هدايت دانشگاه هاي طب در غرب و شرق را بر عهدهداشتند.دکتر نرمن هاوارد جونز در مجله سازمان بهداشت جهاني در سال 1972 مي نويسد:

 

*مهمترين مولف کتابهاي طبي در اسلام ابو علي الحسين ابن سينا مي باشد... کتاب طبي او که به نام موسوم است و تا کنون هرگز کتابي به اين اندازه شهرت نداشته است، مدت 500 سال در دانشکده هاي پزشکي اروپا و آسيا تدريس مي شده است. * منطق علمي طب سنتي ايران اصول روش تغذيه در مکتب طب سنتي ايران بر يک جمله استوار است و آن اينکه * بر هر فرد لازم است تغذيه اي مخصوص بخود بر اساس مشخصات فردي خود داشته باشد.*طب سنتي ايران بر پيشگيري از بيماريها با آموزش روش صحيح زندگي تاکيد دارد و پزشک موفق را پزشکي مي داند که سلامتي جامعه را حفظ نمايد و خود به خود با اين تدبير تعداد بيماران و مصرف دارو کاهش خواهد يافت.